EN
FR
01 Jesus Kafati
Jesus Kafati

10,369 Pts

02 Jose Pineda
Jose Pineda

1,999 Pts

03 Jose Pinedamoncada
Jose Pinedamoncada

1,702 Pts

04 Thomas Huigsloot
Thomas Huigsloot

1,662 Pts

05 Juan Rosa Callejas
Juan Rosa Callejas

1,458 Pts

06 Roberto Contreras
Roberto Contreras

1,307 Pts

07 Raymond Cahahuati
Raymond Cahahuati

1,119 Pts

08 Sina Herrman
Sina Herrman

754 Pts

09 Jay Hynds
Jay Hynds

542 Pts

10 Jose Pineda Moncada
Jose Pineda Moncada

386 Pts

11 Guohui Su
Guohui Su

360 Pts

12 Qing Wei Zhou
Qing Wei Zhou

333 Pts

13 Rodrigo Kattan
Rodrigo Kattan

312 Pts

14 Tobias Jahn
Tobias Jahn

302 Pts

15 Yung Feng Zhang
Yung Feng Zhang

123 Pts

Last update: 29 Sep 2019
1