FR
EN
Event 3: $225 Limit Omaha Hi-Lo
Event 3: $225 Limit Omaha Hi-Lo
Event 3: $225 Limit Omaha Hi-Lo
Lundi 14 Juillet 2003
$225
Suivre
Pendant ce festival
Event 1: $225 Limit Texas Holdem
Samedi 12 Juillet 2003
Event 2: $225 NLHE
Dimanche 13 Juillet 2003
Event 4: $225 Pot Limit Texas Holdem
Mardi 15 Juillet 2003
Event 5: $225 Limit Texas Holdem
Mercredi 16 Juillet 2003
Event 6: $200 Limit 7 stud Hi lo
Jeudi 17 Juillet 2003
Résultats
1er
David Levi
David Levi

Gains

$9 520

Résultats Gains
2e Eddie Ngo
Eddie Ngo
$4 750

$4 750

3e Rusty Mandap
Rusty Mandap
$2 375

$2 375

4e Dino Medina
Dino Medina
$1 500

$1 500

5e Vin Pham
Vin Pham
$1 250

$1 250

8e Omran Sanusi
Omran Sanusi
$595

$595

1