EN
FR
Event 3: $2503 NLHE
Event 3: $2503 NLHE
Event 3: $2503 NLHE
Russian Poker Tour
Rus Hotel
Sunday 26 August 2012
$3,392 (2,503€)
Follow
During this festival
Results
1st
Evgeniya Berezuk
Evgeniya Berezuk

Earnings

$98,959

73,021€

Results Earnings
2nd Igor Yaroshevskyy
Igor Yaroshevskyy
$84,799

$84,799

62,572€

3rd Anton Smirnov
Anton Smirnov
$84,799

$84,799

62,572€

4th Beslan Magamadov
Beslan Magamadov
$39,515

$39,515

29,158€

5th Alex Dovzhenko
Alex Dovzhenko
$29,069

$29,069

21,450€

6th Artem Vasilenko
Artem Vasilenko
$16,769

$16,769

16,769€

7th Vitaliy Radchenko
Vitaliy Radchenko
$13,453

$13,453

13,453€

8th Ruslan Lukash
Ruslan Lukash
$11,288

$11,288

11,288€

9th Igor Soika
Igor Soika
$9,461

$9,461

9,461€

10th Michael Kobilinskiy
Michael Kobilinskiy
$9,461

$9,461

9,461€

11th Valentin Shabelnik
Valentin Shabelnik
$8,009

$8,009

8,009€

12th Dmitry Chop
Dmitry Chop
$8,009

$8,009

8,009€

13th Oleksii Kravchuk
Oleksii Kravchuk
$7,171

$7,171

7,171€

14th Alexander Stepin
Alexander Stepin
$7,171

$7,171

7,171€

15th Enver Abduraimov
Enver Abduraimov
$6,482

$6,482

6,482€

16th Andrei Nikonov
Andrei Nikonov
$6,482

$6,482

6,482€

17th Anton Zaytsev
Anton Zaytsev
$5,819

$5,819

5,819€

18th Dmitry Gudkov
Dmitry Gudkov
$5,819

$5,819

5,819€

1