EN
FR
Event #14 - No Limit Hold'em - Estrellas High Roller
Event #14 - No Limit Hold'em - Estrellas High Roller
Event #14 - No Limit Hold'em - Estrellas High Roller
Estrellas Poker Tour
Thursday 21 August 2014
$2,930 (2,200€)
$2,075,714 (1,558,800€)
Follow
During this festival
Event 2: 1100€ NLHE Estrellas
Saturday 16 August 2014
Event 3: 220€ NLHE Seniors
Saturday 16 August 2014
Results
1st
Henrik Hecklen
Henrik Hecklen

Earnings

$390,162

293,000€

Results Earnings
2nd Santiago Nadal
Santiago Nadal
$237,426

$237,426

178,300€

3rd Gleb Kovtunov
Gleb Kovtunov
$167,783

$167,783

126,000€

4th Pratyush Buddiga
Pratyush Buddiga
$126,370

$126,370

94,900€

5th David Peters
David Peters
$99,604

$99,604

74,800€

6th Dmitry Katayev
Dmitry Katayev
$74,717

$74,717

56,110€

6th Dmitry Kataev
Dmitry Kataev
$74,717

$74,717

56,110€

7th Jose Carlos Garcia
Jose Carlos Garcia
$53,264

$53,264

40,000€

8th Anatoly Filatov
Anatoly Filatov
$36,886

$36,886

27,700€

9th Gereon Sowa
Gereon Sowa
$29,162

$29,162

21,900€

10th Mauri Dorbek
Mauri Dorbek
$23,929

$23,929

17,970€

11th Fernando Brito
Fernando Brito
$23,929

$23,929

17,970€

12th Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
$21,399

$21,399

16,070€

13th Juan Pardo
Juan Pardo
$21,399

$21,399

16,070€

14th Alessandro Valli
Alessandro Valli
$19,335

$19,335

14,520€

15th Stefano Terziani
Stefano Terziani
$19,335

$19,335

14,520€

16th Michael Flanigan
Michael Flanigan
$17,244

$17,244

12,950€

17th Marcelo Fonseca
Marcelo Fonseca
$17,244

$17,244

12,950€

18th Friedrich Raz
Friedrich Raz
$15,180

$15,180

11,400€

19th Dmitriy Shilnikov
Dmitriy Shilnikov
$15,180

$15,180

11,400€

1 2 3 4 5 6 7