FR
EN
Event 5: $1305 NLHE Red Dragon (HKD 5 000 000 Guaranteed)
Pendant ce festival
Event 1: $230 NLHE
Vendredi 19 Avril 2013
Event 2: $645 NLHE Re-entry
Samedi 20 Avril 2013
Event 3: $580 NLHE Bounty
Lundi 22 Avril 2013
Event 4: $350 NLHE Turbo
Mardi 23 Avril 2013
Event 6: $175 NLHE Turbo
Vendredi 26 Avril 2013
Résultats
Résultats Gains
41e Dhaval Mudgal
Dhaval Mudgal
$3 954

$3 954

42e Jing Xiao
Jing Xiao
$3 954

$3 954

43e Tim Luk
Tim Luk
$3 954

$3 954

44e Jordan Westmorland
Jordan Westmorland
$3 954

$3 954

45e Jurg Niederberger
Jurg Niederberger
$3 954

$3 954

46e Zong Zhang
Zong Zhang
$3 388

$3 388

47e Mervyn Chetty
Mervyn Chetty
$3 388

$3 388

48e Chen An Lin
Chen An Lin "CN"
$3 388

$3 388

49e Elliot Smith
Elliot Smith
$3 388

$3 388

50e Chih-li Lai
Chih-li Lai
$3 388

$3 388

51e Li Chao
Li Chao
$3 388

$3 388

52e Chih Hsiang Chuang
Chih Hsiang Chuang
$3 388

$3 388

53e Takuya Tako
Takuya Tako
$3 388

$3 388

54e Guangji Zhang
Guangji Zhang
$3 388

$3 388

55e Ronnie Wong
Ronnie Wong
$3 388

$3 388

56e Nicholas Wong
Nicholas Wong
$3 388

$3 388

57e Wei Fan
Wei Fan
$3 388

$3 388

58e Yuji Masaki
Yuji Masaki
$3 388

$3 388

59e Yik Chiu
Yik Chiu
$3 388

$3 388

60e Wenlin Niu
Wenlin Niu
$3 388

$3 388

1 2 3 4 5 6