FR
EN
$1934 NLHE HK
$1934 NLHE HK
$1934 NLHE HK
Asia Pacific Poker Tour
2016 APPT Macau
Dimanche 22 Mai 2016
$1 934
Suivre
Pendant ce festival
$193 NLHE Deep Stack HK
Mercredi 18 Mai 2016
$193 NLHE Bounty HK
Jeudi 19 Mai 2016
$387 NLHE HK
Vendredi 20 Mai 2016
$645 NLHE HK USD1 Million GTD
Samedi 21 Mai 2016
$645 PLO HK
Lundi 23 Mai 2016
Résultats
1er
Junwen Yap
Junwen Yap

Gains

$61 932

Résultats Gains
2e Yang Zhang
Yang Zhang
$41 680

$41 680

3e Hun Wei Lee
Hun Wei Lee
$27 387

$27 387

4e Ben Cade
Ben Cade
$21 440

$21 440

5e Li Chao
Li Chao
$16 667

$16 667

6e Qi Yuan
Qi Yuan
$14 293

$14 293

7e Edward Pastol
Edward Pastol
$11 907

$11 907

8e Chin Wei Lim
Chin Wei Lim
$9 533

$9 533

9e Zhi Lin
Zhi Lin
$7 147

$7 147

10e Xinrui Liu
Xinrui Liu
$5 960

$5 960

11e Tatiana Barausova
Tatiana Barausova
$4 760

$4 760

12e Takuya Yamashita
Takuya Yamashita
$4 760

$4 760

13e Xiao Lin
Xiao Lin
$3 573

$3 573

14e Kim Sunmyeong
Kim Sunmyeong
$3 573

$3 573

15e Xin Jin
Xin Jin
$3 573

$3 573

1