EN
FR
2000€ NLHE CAPT Velden
2000€ NLHE CAPT Velden
2000€ NLHE CAPT Velden
Casinos Austria Poker Tour
2014 CAPT Velden
Wednesday 16 July 2014
$2,708 (2,000€)
Follow
During this festival
Event 1: $680 NLHE
Friday 11 July 2014
Event 2: 1000€ 7 card Stud
Sunday 13 July 2014
Event 3: 300€ NLHE
Monday 14 July 2014
Event 4: 1000€ PLO
Monday 14 July 2014
Event 7: 300€ NLHE Six-Handed
Thursday 17 July 2014
Results
Results Earnings
2nd Matthias Lipp
Matthias Lipp
$115,987

$115,987

85,668€

3rd Quirin Zech
Quirin Zech
$72,454

$72,454

53,514€

5th Rudolf Zintel
Rudolf Zintel
$39,853

$39,853

29,435€

6th Giorgio Donzelli
Giorgio Donzelli
$32,600

$32,600

24,078€

7th Michael Rosselhuber
Michael Rosselhuber
$27,893

$27,893

20,602€

8th Andrea Pescarelli
Andrea Pescarelli
$23,186

$23,186

17,125€

10th David Breitfuss
David Breitfuss
$17,032

$17,032

12,580€

11th Benjamin Lamprecht
Benjamin Lamprecht
$14,487

$14,487

10,700€

12th Jurgen Resch
Jurgen Resch
$14,487

$14,487

10,700€

13th Siegfried Rath
Siegfried Rath
$12,326

$12,326

9,104€

14th Bruno Lanz
Bruno Lanz
$12,326

$12,326

9,104€

15th Fabio Breifuss
Fabio Breifuss
$12,326

$12,326

9,104€

17th Davin Georgi
Davin Georgi
$9,414

$9,414

6,953€

18th Thomas Taubenschuss
Thomas Taubenschuss
$9,414

$9,414

6,953€

21st Waldema Trost
Waldema Trost
$9,066

$9,066

6,696€

22nd Gerd Eichinger
Gerd Eichinger
$9,066

$9,066

6,696€

1