EN
FR
$900 NLHE Grand Event Day 1A
$900 NLHE Grand Event Day 1A
$900 NLHE Grand Event Day 1A
Rus Hotel
Tuesday 8 February 2011
$900
$281,260
Follow
Results
1st
Artem Kobylynskyi
Artem Kobylynskyi

Earnings

$60,150

Results Earnings
2nd Vitaliy Volov
Vitaliy Volov
$42,300

$42,300

3rd David Algarra
David Algarra
$27,000

$27,000

4th Evgeniy Smal
Evgeniy Smal
$18,000

$18,000

5th Oleg Gaisyuk
Oleg Gaisyuk
$13,660

$13,660

6th Denys Drobyna
Denys Drobyna
$11,460

$11,460

7th Nikolay Chorniy
Nikolay Chorniy
$9,550

$9,550

8th Igor Yaroshevskyy
Igor Yaroshevskyy
$8,180

$8,180

9th Giorgi Kitesashvili
Giorgi Kitesashvili
$6,820

$6,820

10th Yuri Dobronravov
Yuri Dobronravov
$5,590

$5,590

11th Oleg Lobur
Oleg Lobur
$5,590

$5,590

12th Mihaylo Demidenko
Mihaylo Demidenko
$5,590

$5,590

13th Yuri Annenkov
Yuri Annenkov
$4,370

$4,370

14th Dmitry Amiryan
Dmitry Amiryan
$4,370

$4,370

15th Alexey Sitnichenko
Alexey Sitnichenko
$4,370

$4,370

16th Artem Babahanyan
Artem Babahanyan
$3,140

$3,140

17th Igor Gelman
Igor Gelman
$3,140

$3,140

18th Sergey Pevzner
Sergey Pevzner
$3,140

$3,140

19th Andrey Kazakevich
Andrey Kazakevich
$2,300

$2,300

20th Anton Epishin
Anton Epishin
$2,300

$2,300

1 2