EN
FR
500€ NLHE Tournoi 500e multicolore
500€ NLHE Tournoi 500e multicolore
500€ NLHE Tournoi 500e multicolore
Friday 12 November 2010
$683 (500€)
Follow
Related Events
500€ NLHE Tournoi Multicolore
Saturday 5 September 2009
NLHE
Friday 9 October 2009
500€ NLHE Tournoi Multicolore
Saturday 14 November 2009
250€ NLHE
Friday 9 September 2011
NLHE
Friday 11 November 2011
Results
1st
Stephane Zana
Stephane Zana

Earnings

$5,505

4,100€

Results Earnings
3rd Abou Alain
Abou Alain
$2,014

$2,014

1,500€

4th Mehdi Chiahoui
Mehdi Chiahoui
$1,678

$1,678

1,250€

5th Farid Kada
Farid Kada
$1,410

$1,410

1,050€

1
External coverage