EN
FR
Event 6: 1000€ NLHE
Event 6: 1000€ NLHE
Event 6: 1000€ NLHE
World Poker Tour
Thursday 12 April 2012
$1,316 (1,000€)
Follow
During this festival
$125000 NLHE
Wednesday 4 April 2012
Event 1: 300€ NLHE (€ 200 000 Guaranteed)
Wednesday 4 April 2012
Event 2: 500€ NLHE
Sunday 8 April 2012
Event 3: 300€ PLO
Monday 9 April 2012
3500€ NLHE WPT Vienna
Tuesday 10 April 2012
Contributors
WPT
Results
1st
Pasquale Braco
Pasquale Braco

Earnings

$37,406

28,420€

Results Earnings
2nd Tibor Nagygyorgy
Tibor Nagygyorgy
$24,744

$24,744

18,800€

3rd Athanasios Polychronopoulos
Athanasios Polychronopoulos
$16,255

$16,255

12,350€

4th Harald Pingitzer
Harald Pingitzer
$11,872

$11,872

9,020€

5th Maxim Lykov
Maxim Lykov
$8,753

$8,753

6,650€

6th Bernd Gleissner
Bernd Gleissner
$6,870

$6,870

5,220€

7th Ferenc Reich
Ferenc Reich
$6,002

$6,002

4,560€

8th Faraz Jaka
Faraz Jaka
$5,370

$5,370

4,080€

9th Csaba Racz
Csaba Racz
$4,870

$4,870

3,700€

10th Nikolaus Teichert
Nikolaus Teichert
$2,896

$2,896

2,200€

1