EN
FR
Event 6: $1000 NLHE Bounty USD300
Results
1st
Shamil Malaev
Shamil Malaev

Earnings

$14,000

Results Earnings
2nd Pavel Peresypkin
Pavel Peresypkin
$11,842

$11,842

3rd Anton Kozlovskiy
Anton Kozlovskiy
$11,842

$11,842

4th Evgeny Kharchenko
Evgeny Kharchenko
$5,538

$5,538

5th Alexey Makarov
Alexey Makarov
$4,313

$4,313

6th Ceyhun Altundag
Ceyhun Altundag
$3,381

$3,381

7th Eduard Doschenko
Eduard Doschenko
$2,623

$2,623

8th Artem Romanov
Artem Romanov
$2,040

$2,040

9th Emil Eranosyan
Emil Eranosyan
$1,545

$1,545

10th Onur Unsal
Onur Unsal
$1,166

$1,166

1