EN
FR
$409 NLHE
$409 NLHE
$409 NLHE
Partouche Poker Tour
Wednesday 14 September 2011
$409
$40,533
Follow
During this festival
$409 NLHE
Monday 12 September 2011
8500€ NLHE
Monday 12 September 2011
$409 NLHE
Tuesday 13 September 2011
1500€ NLHE Freezeout EUR1 500
Wednesday 14 September 2011
$409 NLHE
Thursday 15 September 2011
Results
1st
Abulmuhsin Aydin
Abulmuhsin Aydin

Earnings

$6,348

Results Earnings
2nd Dominique Franchi
Dominique Franchi
$4,913

$4,913

3rd Jonathan Maisonneuve
Jonathan Maisonneuve
$4,094

$4,094

4th Anthony Kozlowski
Anthony Kozlowski
$4,094

$4,094

5th Eddy Giardina
Eddy Giardina
$4,094

$4,094

6th Claudio Gilardi
Claudio Gilardi
$4,094

$4,094

7th Gregory Ravise
Gregory Ravise
$4,094

$4,094

8th Julien Muel
Julien Muel
$4,094

$4,094

9th Cyril Dufour
Cyril Dufour
$1,160

$1,160

10th Didier Forest
Didier Forest
$955

$955

11th Jeremie Guez
Jeremie Guez
$955

$955

12th Laurent Negro
Laurent Negro
$819

$819

13th Amir Redjeb
Amir Redjeb
$819

$819

1