EN
FR
$3224 NLHE HK
$3224 NLHE HK
$3224 NLHE HK
Asia Pacific Poker Tour
2016 APPT Macau
Wednesday 25 May 2016
$3,224
Follow
During this festival
$193 NLHE Deep Stack HK
Wednesday 18 May 2016
$193 NLHE Bounty HK
Thursday 19 May 2016
$387 NLHE HK
Friday 20 May 2016
$645 NLHE HK USD1 Million GTD
Saturday 21 May 2016
$1934 NLHE HK
Sunday 22 May 2016
Results
1st
Jian Guo Sun
Jian Guo Sun

Earnings

$290,206

Results Earnings
2nd Bernard Vu
Bernard Vu
$266,429

$266,429

3rd Alex Ward
Alex Ward
$129,258

$129,258

4th Ying Fu
Ying Fu
$97,395

$97,395

5th Jiayi Jin
Jiayi Jin
$66,951

$66,951

6th Weijian Xie
Weijian Xie
$53,277

$53,277

7th Feng Zhiyi
Feng Zhiyi
$43,344

$43,344

8th Kan He
Kan He
$36,507

$36,507

9th Li Yuanyuan
Li Yuanyuan
$30,444

$30,444

10th Li Xiang
Li Xiang
$25,836

$25,836

11th Li Sixiao
Li Sixiao
$21,298

$21,298

12th Yu Han
Yu Han
$21,298

$21,298

13th Wei Zhu
Wei Zhu
$17,492

$17,492

14th Bawoo Yunshik
Bawoo Yunshik
$17,492

$17,492

15th Fam Kai Yat
Fam Kai Yat
$17,492

$17,492

16th Fan Wu
Fan Wu
$14,448

$14,448

17th Ming Zheng
Ming Zheng
$14,448

$14,448

18th Li Jiping
Li Jiping
$14,448

$14,448

19th Xiao Ling Li
Xiao Ling Li
$12,171

$12,171

20th Geng Liu
Geng Liu
$12,171

$12,171

1 2 3 4