EN
FR
Event 3: 3484€ NLHE
Event 3: 3484€ NLHE
Event 3: 3484€ NLHE
European Poker Tour
Friday 4 April 2008
$4,722 (3,484€)
Follow
During this festival
5000€ NLHE EPT4 San Remo
Tuesday 1 April 2008
Event 1: $1741 NLHE
Wednesday 2 April 2008
Event 2: $871 NLHE
Thursday 3 April 2008
Event 4: $1219 NLHE
Saturday 5 April 2008
No Limit Hold'em
Sunday 6 April 2008
Contributors
EPT
Results
1st
Nokolas Liakos
Nokolas Liakos

Earnings

$265,894

196,200€

Results Earnings
2nd Theodoros Aidonopoulos
Theodoros Aidonopoulos
$212,823

$212,823

157,040€

3rd Francesco Nguyen
Francesco Nguyen
$113,947

$113,947

84,080€

4th Rumen Nanev
Rumen Nanev
$82,858

$82,858

61,140€

5th Paolo Grossi
Paolo Grossi
$62,150

$62,150

45,860€

6th Billy Argyros
Billy Argyros
$47,649

$47,649

35,160€

7th Wlodzimierz Laczkowski
Wlodzimierz Laczkowski
$36,266

$36,266

26,760€

8th Michel Garvin
Michel Garvin
$26,942

$26,942

19,880€

9th Max Pescatori
Max Pescatori
$17,618

$17,618

13,000€

10th Michael Meredith
Michael Meredith
$12,441

$12,441

9,180€

11th Simon Johansson
Simon Johansson
$12,441

$12,441

9,180€

12th Daniele Cuomo
Daniele Cuomo
$12,441

$12,441

9,180€

13th Matt Kay
Matt Kay
$12,441

$12,441

9,180€

14th Peyman Mohammadzadeh
Peyman Mohammadzadeh
$12,441

$12,441

9,180€

15th Iliodoros Kamatakis
Iliodoros Kamatakis
$12,441

$12,441

9,180€

16th Lorenzo Lagana
Lorenzo Lagana
$12,441

$12,441

9,180€

17th Marc Goodwin
Marc Goodwin
$12,441

$12,441

9,180€

18th Ilias Zografos
Ilias Zografos
$12,441

$12,441

9,180€

1