EN
FR
$550 No Limit Hold'em - Main Event
$550 No Limit Hold'em - Main Event
$550 No Limit Hold'em - Main Event
Russian Poker Tour
EMIR Casino
Tuesday 16 June 2015
$550
$269,870
Follow
During this festival
Results
Results Earnings
21st Shamshod Niyatbekov
Shamshod Niyatbekov
$2,500

$2,500

22nd Maksim Pisarenko
Maksim Pisarenko
$2,180

$2,180

23rd Oleg Kholmanov
Oleg Kholmanov
$2,180

$2,180

24th Vladimir Bulgakov
Vladimir Bulgakov
$2,180

$2,180

25th Akhylbek Kabulbekov
Akhylbek Kabulbekov
$1,900

$1,900

26th Alexey Zherdev
Alexey Zherdev
$1,900

$1,900

27th Mikalai Kuzniatsou
Mikalai Kuzniatsou
$1,900

$1,900

28th Sasha Illarionov
Sasha Illarionov
$1,620

$1,620

29th Eugene Budanov
Eugene Budanov
$1,620

$1,620

30th Vadzim Lipauka
Vadzim Lipauka
$1,620

$1,620

31st Alexander Zholnerchik
Alexander Zholnerchik
$1,620

$1,620

32nd Artsiom Prostak
Artsiom Prostak
$1,620

$1,620

33rd Pavel Matsukevich
Pavel Matsukevich
$1,620

$1,620

34th Giorgi Chikovani
Giorgi Chikovani
$1,620

$1,620

35th Evgeniy Sboev
Evgeniy Sboev
$1,620

$1,620

36th Anton Pyshny
Anton Pyshny
$1,620

$1,620

37th Maksim Sergeev
Maksim Sergeev
$1,370

$1,370

38th Yury Akulenka
Yury Akulenka
$1,370

$1,370

39th Eduard Moskal
Eduard Moskal
$1,370

$1,370

40th Vitaliy Volov
Vitaliy Volov
$1,370

$1,370

1 2 3