EN
FR
01 Dmitry Gromov
Dmitry Gromov

$218,552

3

N/A

02 Oleg Prohorov
Oleg Prohorov

$195,032

2

N/A

03 Alexander Kravchenko
Alexander Kravchenko

$180,346

4

N/A

04 Garry Tevosov
Garry Tevosov

$180,087

1

N/A

05 Kirill Telezhkin
Kirill Telezhkin

$171,350

1

N/A

06 Denis Shashkov
Denis Shashkov

$152,700

2

N/A

07 Friedrich Dollenz
Friedrich Dollenz

$145,671

1

N/A

08 Revaz Gujabidze
Revaz Gujabidze

$126,485

2

N/A

09 Vadim Ostomatij
Vadim Ostomatij

$112,800

1

N/A

10 Vladislav Shuravin
Vladislav Shuravin

$108,935

1

N/A

11 Nikolay Chorniy
Nikolay Chorniy

$105,980

2

N/A

12 Nikolay Chebotarev
Nikolay Chebotarev

$97,500

2

N/A

13 ernst hermans
ernst hermans

$95,440

2

N/A

14 David Aslanyan
David Aslanyan

$95,200

1

N/A

15 Sergey Ilin
Sergey Ilin

$93,602

1

N/A

16 Yuriy Predybajlo
Yuriy Predybajlo

$93,450

2

N/A

17 Kirill Kustov
Kirill Kustov

$82,000

1

N/A

18 Martin Meciar
Martin Meciar

$81,588

1

N/A

19 Karen Sarkisyan
Karen Sarkisyan

$77,750

1

N/A

20 Anton Ponomarev
Anton Ponomarev

$76,900

1

N/A

Last update: 29 Sep 2019
1 2 3 ... 30