EN
FR
2061 Aleksandr Shilov
Aleksandr Shilov

$110

1

=

2062 Aleksey Ivanin
Aleksey Ivanin

$110

1

=

2063 Egor Golovachuk
Egor Golovachuk

$110

1

=

2064 Andrey Akhmetshin
Andrey Akhmetshin

$102

1

=

2065 Mikhail Pudin
Mikhail Pudin

$94

1

=

2066 Dmitriy Gudz
Dmitriy Gudz

$90

1

=

2067 Artyom Tsurpal
Artyom Tsurpal

$90

1

=

2068 Dmitriy Sitnikov
Dmitriy Sitnikov

$80

1

=

2069 Vil Kovalevskiy
Vil Kovalevskiy

$80

1

=

2070 Nuriman Ahmetshin
Nuriman Ahmetshin

$75

1

=

2071 Dmitriy Pannevits
Dmitriy Pannevits

$75

1

=

2072 Evgeniy Starodubtsev
Evgeniy Starodubtsev

$65

1

=

2073 Vladislav Kozinets
Vladislav Kozinets

$60

1

=

2074 Ruslan Kolchin
Ruslan Kolchin

$55

1

=

2075 Anton Grigoryev
Anton Grigoryev

$50

1

=

2076 Yuriy Podobedo
Yuriy Podobedo

$40

1

=

2077 Artem Savchenko
Artem Savchenko

$25

1

=

2078 Denis Naumenko
Denis Naumenko

$25

1

=

2079 Vitaliy Kireev
Vitaliy Kireev

$25

1

=

Last update: 29 Sep 2019
1 ... 102 103 104