EN
FR
01 Cheng Liu
Cheng Liu

$173,946

16

N/A

02 Yingui Li
Yingui Li

$55,637

6

N/A

03 Ally Squire
Ally Squire

$37,339

1

N/A

04 Xixiang Luo
Xixiang Luo

$31,882

5

N/A

05 Donghai Wu
Donghai Wu

$24,329

5

N/A

06 Youze Tian
Youze Tian

$20,210

1

N/A

07 Yiming Li
Yiming Li

$15,428

1

N/A

08 Liang Yu
Liang Yu

$15,379

3

N/A

09 Ramlal Basdeo
Ramlal Basdeo

$9,341

9

N/A

10 Guan Guan
Guan Guan

$8,526

5

N/A

11 Steven Liu
Steven Liu

$7,827

1

N/A

12 Chunsan Fan
Chunsan Fan

$6,894

2

N/A

13 Qiang Wang
Qiang Wang

$6,513

4

N/A

14 Yifan Zheng
Yifan Zheng

$4,936

1

N/A

15 Zhenghua Lei
Zhenghua Lei

$3,881

1

N/A

16 Mingqin Liu
Mingqin Liu

$3,813

1

N/A

17 Ying Tang
Ying Tang

$3,676

1

N/A

18 Weiming Tseng
Weiming Tseng

$3,077

1

N/A

19 Xiongshen Wu
Xiongshen Wu

$2,820

2

N/A

20 Jinhui Yuan
Jinhui Yuan

$2,774

2

N/A

Last update: 29 Sep 2019
1 2