EN
FR
21 Viacheslav Zhukov
Viacheslav Zhukov

$1,593,248

15

=

22 Aleksandr Denisov
Aleksandr Denisov

$1,514,105

58

=

23 Vladimir Geshkenbein
Vladimir Geshkenbein

$1,503,907

35

=

24 Ivan Soshnikov
Ivan Soshnikov

$1,500,206

38

=

25 Dmitry Vitkind
Dmitry Vitkind

$1,485,494

91

=

26 Mikhail Tulchinsky
Mikhail Tulchinsky

$1,412,231

24

=

27 Sergey Rybachenko
Sergey Rybachenko

$1,380,958

66

=

28 Anatoly Filatov
Anatoly Filatov

$1,309,659

34

=

29 Artem Litvinov
Artem Litvinov

$1,290,733

29

=

30 Mikhail Lakhitov
Mikhail Lakhitov

$1,245,870

25

=

31 Karen Sarkisyan
Karen Sarkisyan

$1,218,405

44

=

32 Stanislav Alekhin
Stanislav Alekhin

$1,167,586

11

=

33 Nikolay Evdakov
Nikolay Evdakov

$1,166,933

48

=

34 Maxim Panyak
Maxim Panyak

$1,104,784

63

=

35 Viatcheslav Ortynskiy
Viatcheslav Ortynskiy

$1,014,037

49

=

36 Ismail Erkenov
Ismail Erkenov

$1,007,267

25

=

37 Valery Ilikian
Valery Ilikian

$912,181

43

=

38 Nikolay Losev
Nikolay Losev

$900,974

26

=

39 Mikhail Smirnov
Mikhail Smirnov

$873,945

11

=

40 Sergey Altbregin
Sergey Altbregin

$847,662

44

=

Last update: 29 Sep 2019
1 2 3 4 ... 104