EN
FR
41 Sampo Ryynanen
Sampo Ryynanen

$366,553

27

N/A

42 Pyysing Aki
Pyysing Aki

$353,642

34

N/A

43 Matti Konttinen
Matti Konttinen

$347,024

9

N/A

44 Lauri Varonen
Lauri Varonen

$340,088

12

N/A

45 Henri Ojala
Henri Ojala

$339,473

13

N/A

46 Risto Ailamo
Risto Ailamo

$338,365

25

N/A

47 Henri Kettunen
Henri Kettunen

$333,630

13

N/A

48 Quang Thanh Doan
Quang Thanh Doan

$333,250

9

N/A

49 Antti Karkkainen
Antti Karkkainen

$332,888

31

N/A

50 Mika Puro
Mika Puro

$320,485

14

N/A

51 Jukka Juvonen
Jukka Juvonen

$320,291

43

N/A

52 J.r. Lampila
J.r. Lampila

$299,793

10

N/A

53 Arttu Raekorpi
Arttu Raekorpi

$298,086

4

N/A

54 Miika Puumalainen
Miika Puumalainen

$278,542

5

N/A

55 Miika Anttonen
Miika Anttonen

$278,020

23

N/A

56 Jani Valkeinen
Jani Valkeinen

$275,241

2

N/A

57 Arvi Vainionkulma
Arvi Vainionkulma

$271,816

21

N/A

58 Juha Vilkki
Juha Vilkki

$271,499

12

N/A

59 Jukka Ylitalo
Jukka Ylitalo

$266,397

20

N/A

60 Ville Salmi
Ville Salmi

$265,818

15

N/A

Last update: 29 Sep 2019
1 2 3 4 5 ... 50