EN
FR
2016 GipsyTeam Live Poker Festival
2016 GipsyTeam Live Poker Festival
2016 GipsyTeam Live Poker Festival
Saturday 13 August 2016 - Monday 15 August 2016
$235,280
Follow
Festival Leaderboard
1st
Vyacheslav Ozhegov
Vyacheslav Ozhegov

$65,500

Rank Earnings
2nd Denys Chufarin
Denys Chufarin
$44,630
3rd Sergey Lebedev
Sergey Lebedev
$32,000
4th Aleksandr Denisov
Aleksandr Denisov
$22,660
5th Vladimir Troyanovsky
Vladimir Troyanovsky
$12,550
Last update: 29 Sep 2019 More
2016 GipsyTeam Live Poker Festival
2016 GipsyTeam Live Poker Festival
Saturday 13 August 2016 - Monday 15 August 2016
$235,280
Follow
Finished Tournaments
Tournament Result

Saturday 13 August 2016
Vyacheslav Ozhegov Vyacheslav Ozhegov

$65,500

1st/143

Share