Join RankingHero to follow World Poker Tour Share:
World Poker Tour
World Poker Tour
World Poker Tour
$1,479,619,887
HeroScore Votes
United States
World Poker Tour,
in Nov 2004
740,793 Pts 10
Indonesia
World Poker Tour,
in Oct 2004
1,137,080 Pts 12
Isle of Man
World Poker Tour,
Sep 2005 to Dec 2005
221,743 Pts 3
United Kingdom
World Poker Tour,
in Oct 2007
3
United States
World Poker Tour,
in Jan 2000
1,450,252 Pts 4
United States
World Poker Tour,
in Jan 2003
2
United States
World Poker Tour,
in Jan 2003
2
United States
World Poker Tour,
in Jan 2004
727,748 Pts 2
Canada
World Poker Tour,
in Jan 2005
290,683 Pts 2
United States
World Poker Tour,
in Jan 2006
777,972 Pts 3
United States
World Poker Tour,
in Jan 2008
574,825 Pts 7
France
World Poker Tour,
in Jan 2009
1,010,931 Pts 16
United States
World Poker Tour,
in Jan 2011
2
United States
World Poker Tour,
in Jan 2012
2
Canada
World Poker Tour,
in Jan 2013
2
United States
World Poker Tour,
in Jan 2013
2
Australia
World Poker Tour,
since Jan 2008
6
United States
World Poker Tour,
in Apr 2015
5
United Kingdom
World Poker Tour,
Jan 2003 to Dec 2009
735,357 Pts 11
United States
World Poker Tour,
in Jan 2010
5

1 2